Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach ako aj technickú špecifikáciu si môžte stiahnuť vo fotmáte PDF

Vlastnosti výrobkov

Pokyny pre montáž - Žľabové háky

Pokyny pre montáž - Zvodové objímky

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach - Žľabové háky pre oceľové žľaby, pre žľaby PVC

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach – Zvodové objímky